TỔNG QUAN:

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam được thành bởi công ty Cổ Phần Giáo Dục Việt RDC vào ngày 30/08/2010. Với lĩnh vực hoạt động chính là đào tạo dạy nghề và bồi dưỡng các nghiệp vụ ngắn hạn trên toàn quốc.

Ngoài ra chúng tôi còn liên kết tuyển sinh đào tạo Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

SỨ MỆNH:

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam và trường đào tạo dạy nghề hang đầu trên toàn quốc. Có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bắt kịp xu hướng công nghệ 4.0 của đất nước ta.

TẦM NHÌN:

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam là trường số 1 trong lĩnh vực đào tạo dạy nghề. Phấn đấu là một trong những trường đa nghành hang đầu Việt Nam, có năng lực hội nhập cao với hệ thống giáo dục khu vực và quốc tế.

CƠ SỞ VẬT CHẤT:

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, với các thiết bị hỗ trợ giảng dạy và thực hành nghề nghiệp cho học viên đầy đủ.

Đảm bảo học viên có thể tiếp cận được những máy móc tốt nhất hiện nay để có thể làm việc tốt nhất.

Đối tác của chúng tôi