CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam được thành lập bởi công ty Cổ Phần Giáo Dục Việt RDC vào ngày 30/08/2010. Với lĩnh vực hoạt động chính là đạo tạo dạy nghề và bồi dưỡng các nghiệp vụ ngắn hạn trên toàn quốc.

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam và trường đạo tạo dạy nghề hàng đầu trên toàn quốc. Có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bắt kịp xu hướng công nghệ 4.0 của đất nước Việt Nam.

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam là trường số 1 trong lĩnh vực đào tạo dạy nghề. Phấn đấu là một trong những trường đa nghành hàng đầu Việt Nam, có năng lực hội nhập cao với hệ thống giáo dục khu vực và quốc tế.

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt RDC là đơn vị dạy nghề hàng đầu miền nam với một số nghề sau:

  • Đào Tạo Nghề Lái Xe Nâng, Nâng Hàng, Nâng Người.
  • Đào Tạo Nghề Lái Xe Đào, Lu, Ủi…
  • Đào Tạo Nghề Vận Hành Thiết Bị Áp Lực
  • Đào Tạo Nghề Vận Hành Thiết Bị Nâng
  • Đào Tạo Nghề Vận Hành Máy Công Trình
  • Đào Tạo Nghề Hàn, Hàn 3G, 4G, 5G, 6G
  • Đào Tạo Nghề Hàn Điện, Hàn Hơi, Hàn Áp Lực.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ:

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam được tổ chức theo “mô hình mở và linh hoạt”. Ngoài đội ngũ giảng viên do đơn vị quản lý, Trường huy động nguồn nhân lực là đội ngũ cán bộ thuộc các trường thành viên của các Trường Cao đẳng, Đại học tham gia hoạt động đào tạo đồng thời khai thác có hiệu quả đội ngũ giảng viên kinh nghiệm chất lượng cao là các giảng viên, các nhà nghiên cứu và quản lý giáo dục đang làm việc tại các trường, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.

TRỤ SỞ NHÀ TRƯỜNG

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT MIỀN NAM (GDV)

Đối tác của chúng tôi