Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật Miền Nam Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo, Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật Miền Nam Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo, Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật Miền Nam – Liên Kết Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo, Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật Miền Nam – Liên Kết Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo, Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật Miền Nam Cam Kết Việc Làm, Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật Miền Nam Cam Kết Việc Làm, Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật Miền Nam Cam Kết Việc Làm, Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật Miền Nam Cam Kết Việc Làm

Tuyen-Sinh-Dao-Tao-Day-Nghe
Tuyển Sinh – Đào Tạo – Dạy Nghề

Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật Miền Nam đã ký kết hợp đồng đảm bảo có việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên. Tất cả sinh viên sau khi nhập học sẽ ký hợp đồng cam kết việc làm với nhà trường. Nếu ra trường không tìm được việc làm, trường hoàn trả học phí hoặc đào tạo bổ sung để đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp.

Lãnh đạo nhà trường cho biết cho biết, để giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, trường đã tìm hiểu các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước bao gồm các lĩnh vực mà trường đào tạo.

Tới thời điểm hiện tại, trường đã ký hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp và bệnh viện, lấy ý kiến đánh giá sinh viên từ đó điều chỉnh nội dung, phương pháp đào tạo cũng như tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, học việc tại doanh nghiệp.

Ý tưởng của Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật Miền Nam xuất phát từ việc lãnh đạo nhà trường vô tình nghe được câu nói của sinh viên trong lễ tốt nghiệp “tốt nghiệp đồng nghĩa với thất nghiệp”.Vì vậy ban giám hiệu của trường đã tìm đến từng doanh nghiệp để kết nối và cam kết trong đào tạo-tuyển dụng.

Lãnh đạo nhà trường cho rằng, kí hợp đồng cam kết việc làm để nâng cao trách nhiệm của nhà trường trong đảm bảo chất lượng đào tạo, rèn luyện và bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên. Đây cũng là để bám sát định hướng học đi đôi với hành, chương trình đào tạo phải gắn trực tiếp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Như vậy, trường sớm có những điều chỉnh, cập nhật và bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng, thái độ, văn hóa làm việc từ doanh nghiệp để dạy cho sinh viên.

Thế nhưng theo lãnh đạo nhà trường, để thực hiện cam kết này phía nhà trường là chưa đủ mà sinh viên cũng phải có ý thức, cố gắng học tốt, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh trong suốt quá trình học tập. Trước hết là sự thay đổi từ những cái nhỏ nhất trong ứng xử tới xây dựng vốn sống, vắn hóa, hình thành tác phong chuyên nghiệp.

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam Khai Giảng Ngày 12 Và 24 Hàng Tháng
Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam Khai Giảng Ngày 12 Và 24 Hàng Tháng

Đối tác của chúng tôi