Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo-Cam Kết Việc Làm

Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật Miền Nam Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo, Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật Miền Nam Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo, Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật Miền Nam – Liên Kết Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam Cam Kết Chất Lượng...

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ VẬN HÀNH GONDOLA

Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật Miền Nam liên kết với Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam thông báo tuyển sinh lớp đào tạo chứng chỉ vận hành gondola trên toàn quốc. Khai giảng dự kiến vào 12 và 24 hàng tháng, Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật Miền Nam cam...

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ VẬN HÀNH CẨU TRỤC

Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật Miền Nam liên kết với Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam thông báo mở lớp học lái cẩu trục trên toàn quốc. Liên hệ qua hotline: 0823.33.55.00 để đăng kí học và lấy chứng chỉ vận hành cầu trục với chi phí thấp nhất....

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ LÁI CẨU THÁP

KHÓA HỌC SƠ CẤP NGHỀ LÁI CẨU THÁP Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật Miền Nam liên kết với Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam mở lớp học lái cẩu tháp. Cấp chứng chỉ nghề lái cẩu tháp sau 1 ngày kết thúc khóa học. Trung Tâm Kiểm Định Kỹ...

TIN TỨC

ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG, CẤP CHỨNG NHẬN, DANH SÁCH HUẤN LUYỆN THEO NĐ44 TẠI BÌNH DƯƠNG

[ ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG, CẤP CHỨNG NHẬN, DANH SÁCH HUẤN LUYỆN THEO NĐ44 TẠI BÌNH DƯƠNG ] Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều...

ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG, CẤP CHỨNG NHẬN, DANH SÁCH HUẤN LUYỆN THEO NĐ44 TẠI KIÊN GIANG

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT MIỀN NAM THÔNG BÁO ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG, CẤP CHỨNG NHẬN, DANH SÁCH HUẤN LUYỆN THEO NĐ44 TẠI KIÊN GIANG. THÔNG TIN...

ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG, CẤP CHỨNG NHẬN, DANH SÁCH HUẤN LUYỆN THEO NĐ44 TẠI AN GIANG

[ ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG, CẤP CHỨNG NHẬN, DANH SÁCH HUẤN LUYỆN THEO NĐ44 TẠI AN GIANG ]  ĐÀO TẠO NHÓM 1, 2, 3, 4, 5, 6 (...

ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG, CẤP CHỨNG NHẬN, DANH SÁCH HUẤN LUYỆN THEO NĐ44 TẠI BẠC LIÊU

[ ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG, CẤP CHỨNG NHẬN, DANH SÁCH HUẤN LUYỆN THEO NĐ44 TẠI BẠC LIÊU ] Nếu bạn là: 👉Người quản lý hoặc đang trực tiếp...

ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG, CẤP CHỨNG NHẬN, DANH SÁCH HUẤN LUYỆN THEO NĐ44 TẠI ĐỒNG THÁP

Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao...

ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG, CẤP CHỨNG NHẬN, DANH SÁCH HUẤN LUYỆN THEO NĐ44 TẠI BẾN TRE

[ ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG, CẤP CHỨNG NHẬN, DANH SÁCH HUẤN LUYỆN THEO NĐ44 TẠI BẾN TRE ] – TẠI TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT MIỀN NAM...

ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG, CẤP CHỨNG NHẬN, DANH SÁCH HUẤN LUYỆN THEO NĐ44 TẠI TIỀN GIANG

[ ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG, CẤP CHỨNG NHẬN, DANH SÁCH HUẤN LUYỆN THEO NĐ44 TẠI TIỀN GIANG ] THÔNG TIN ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NĐ44...

ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG, CẤP CHỨNG NHẬN, DANH SÁCH HUẤN LUYỆN THEO NĐ44 TẠI LONG AN

[ ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG, CẤP CHỨNG NHẬN, DANH SÁCH HUẤN LUYỆN THEO NĐ44 TẠI LONG AN ] Chứng nhận an toàn theo nghị định 44 hay có...

Đối tác của chúng tôi